Rendelés menete

A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

1.1. A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó, mint Vevő és az Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és annak nem automatikus, hanem a jogviszony részletes feltételeit tartalmazó visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Webáruház a vonatkozó jogszabályok alapján 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelésének kézhezvételét, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. A megrendelésre az Eladó által küldött automatikus visszaigazolás csupán a megrendelés Eladó általi kézhezvételét jelzi a Vevőnek.

1.2. A megrendelés elküldésével a vásárló vételi ajánlatot tesz. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a jogviszony lényeges feltételeit rögzítő, nem automatikus Eladói e-mail Vevő részére történő megküldésével az alábbiak szerint jön létre:

    Kiszállítás esetén: Az Eladó által küldött azon email Vevő általi kézhezvételekor, amelyben Eladó értesíti Vevőt a teljesítés részletes feltételeiről, így különösen a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról, a szállítás vagy átvétel várható időpontjáról. (Ez nem a webáruház automatikus visszaigazoló e-mailjét jelenti – az mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett a Webáruházba a megrendelés.)

    Személyes átvétel esetén: Az Eladó által küldött email Vevő általi kézhezvételekor, amelyben Eladó értesíti a Vevőt a teljesítés részletes feltételeiről, így különösen a termék személyes átvételi lehetőségéről és a vevőszolgálati iroda nyitvatartási idejéről. (Ez szintén nem a webáruház automatikus visszaigazoló e-mailjét jelenti – az mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett a Webáruházba a megrendelés.) A fentiek szerinti e-mailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre a felhasználó (mint Vevő) és az Modell & Hobby Kft. (mint Eladó vagy Szállító) között.

1.3. A Szolgáltató fenntartja magának annak jogát, hogy a jognyilatkozatát azon megrendeléssel kapcsolatban megtámadja , amelyet a Vevő a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapelveinek (így különösen a Ptk. 1:3 §. /1/ bek.; 1:4 §. /2/ bek.; 1:5 §. /1/ bek.) az Eladó által megalapozottan valószínűsített megsértésével kezdeményezett.

1.3.1. Jogszabályba ütköző a megrendelés különösen, (de nem kizárólagosan) ha a Vevő

    a terméket a jóhiszeműség és tiszteség elvének megsértésével rendelte;

    a rendelés a Vevőnek felróható okból szabályzat-, szerződés-, vagy jogszabálysértő;

    a Vevő magatartása a joggal való visszaélés tilalmát sérti;

    a Vevő megtéveszti, vagy megtéveszteni próbálja az Eladót (pl. az Eladó engedélye nélkül, kiskereskedelmi tovább értékesítés szándékával rendel a Vevő, vagy eseti kedvezményeket jogosulatlanul, visszaélés-szerűen kíván igénybe venni);

1.4. A megrendeléseket Webáruház iktatja, azokat automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló utólag lekérheti, megtekintheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában.

1.5. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

1.6. A megrendelésre vonatkozó emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

1.7. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén és telefonon lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeltető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

1.8. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelés!” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Az adatok javításához a „Szerkeszt” gombot kell használni, vagy az oldal tetején található folyamatdiagrammon kell a korábbi, javítani kívánt lépésre visszatérni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az ’Adataim menüpontban. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az megrendeles@modell.hu

email címen.

1.9. Fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert a Webáruház sok esetben a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, illetve SMS-t küld. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

1.10. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosárba teszem” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a szállítási cím, szállítási és fizetési módok megadását követően lehet a rendelést véglegesíteni és elküldeni. A webáruház használata során a fogyasztó fizetési kötelezettségének keletkezése előtt a Webáruház kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét arra, hogy az adott megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

1.11. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

1.12. A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően lehetséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét. Valamint bejelentkezés esetén lehetőség van készleten nem lévő termékek előrendelésére.

1.13. Az oldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

1.14. Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles az Ön által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

1.15. A felhasználó a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

1.16. Fizetési módok

    A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vásárló előzetes banki utalással, biztonságos internetes bankkártyás fizetéssel, az ügyfélszolgálaton történő készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel, illetve a futárnak történő készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel teljesítheti (utánvét). Utánvétes fizetési módnál Webáruház kezelési költséget számíthat fel, amelyről a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatja a vásárlót.

    A Webáruház bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Kupon akciók esetén a termék vételárának részben vagy egészben történő megfizetése az internetes felületen a kupon adatainak megadásával is lehetséges. A kupon kódját az érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a Pénztárnál kell beírni a megfelelő mezőbe. Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

1.17. Átvételi módok

    A megrendelt termékeket a vásárló választása szerint futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre vagy átvételi pontra, illetve mód van személyes átvételre is az Eladó ügyfélszolgálatán.  Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén – amennyiben a választott termék(ek) készleten vannak –, a vásárló a megrendelés során kiszállítási időpontot választhat. Egyéb esetekben a várható szállítási napról emailben vagy telefonon kap értesítést.

 

    Átvételi pontra való kiszállítás esetén webáruház a csomagot úgynevezett Posta Pontra vagy egyéb átvételi pontra szállítja ki. A kiszállítást követően a vásárló értesítést kap e-mailen és SMS-en, amelyet követő 5 munkanapon belül a csomag átvehető a kiválasztott átvételi ponton.

    Személyes átvétel választása esetén a vásárló értesítést kap emailen, amelyet követő 3 munkanapon belül a csomag személyesen átvehető az ügyfélszolgálaton. A már megrendelt (ezáltal lefoglalt) készleten lévő vagy beszerzést követően beérkezett termékeket a Webáruház legfeljebb 3 munkanapig tárolja. A megrendelt termékek 3 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására vagy személyes átvételére a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani. Az ügyfélszolgálat nyitva tartását az értesítés tartalmazza.

    A rendeléseket a Webáruház általában 1-2 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van.

1.18. A vevő  a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, személyes átvétel esetén a termékek darabszámát ellenőrzi, és az átvételi elismervényt aláírja.. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket kérjük, ne vegye át. A jegyzőkönyv felvételének hiánya a távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, minőségi  kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére vonatkozó a fogyasztót megillető jogok gyakorlását nem érinti. Vállalkozásunk jogosult azonban a jogszabályban előírtak szerint bizonyítania azt, hogy a kifogásként előterjesztett hiba a teljesítés után keletkezett.

1.19. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. Az itt leírt általános szállítási szabályokon felül a Webáruházakban történő megrendelés esetén egyes szállítási feltételek és költségek, kedvezmények eltérnek. A részletes szállítási feltételeit itt olvashatja: https://shop.modell.hu/rendeles-menete.html.