Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: a www.airsoftone.hu Webáruházban történő vásárlás esetén. Webáruház  használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. A Modell & Hobby Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház áruházban történt megjelentés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

    Általános rendelkezések

1.1. A Webáruházat a Modell & Hobby Kft. üzemelteti (továbbiakban: üzemeltető).  ezt töröltem

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Modell & Hobby Korlátolt Felelősségű Társaság

Postacím és ügyfélszolgálat: 1134. Budapest, Klapka utca 4-6. fszt 2.

Elérhetőség: megrendeles@modell.hu , (06 1) 237 07 43

Székhely és központi iroda: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház 2. emelet (Piros torony)

Cégjegyzékszám: 01-09-724357

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10929829-2-43

Bankszámlaszám: CIB Bank 10700024-66624149-51100005

Szerződés nyelve: magyar, amelyet az üzemeltető nem iktat

Tárhelyszolgáltató:  NewDigital Gera és Társai Kft., 2370 Dabas, Szent István út 97,Adószám: 23012363-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-141799, info@newdigital.hu

A fenti elérhetőségek egyben a panaszügyintézés elérhetőségei is.

1.3. A Webáruház kínálati felületén a Webáruház látogatója szabadon böngészhet. A kiválasztott áru megvásárlásához azonban regisztráció szükséges. A Webáruház Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák a rendelés leadásával, fizetéssel, szállítással valamit a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételeket is. Kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételeket tanulmányozza át. Az Általános Szerződési Feltételek hatályos változata a Webáruház nyitó oldalán található, bármikor megtekinthető. Egy konkrét megrendelés feladása előtt a Webáruház az Általános Szerződési Feltételek megtekintését biztosítja, amelynek megismerését és elfogadását a Vásárló az erre célra elhelyezett linkre történő kattintással fogad el. Az elfogadást követően és a rendelés leadásával a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház vásárlója  között. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

 

1.4. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 7. pontjában (Adatkezelés) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.5. A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruház áruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket nem érintik.

    A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó, mint Vevő és az Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és annak nem automatikus, hanem a jogviszony részletes feltételeit tartalmazó visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Webáruház a vonatkozó jogszabályok alapján 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelésének kézhezvételét, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. A megrendelésre az Eladó által küldött automatikus visszaigazolás csupán a megrendelés Eladó általi kézhezvételét jelzi a Vevőnek.

2.2. A megrendelés elküldésével a vásárló vételi ajánlatot tesz. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a jogviszony lényeges feltételeit rögzítő, nem automatikus Eladói e-mail Vevő részére történő megküldésével az alábbiak szerint jön létre:

    Kiszállítás esetén: Az Eladó által küldött azon email Vevő általi kézhezvételekor, amelyben Eladó értesíti Vevőt a teljesítés részletes feltételeiről, így különösen a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról, a szállítás vagy átvétel várható időpontjáról. (Ez nem a webáruház automatikus visszaigazoló e-mailjét jelenti – az mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett a Webáruházba a megrendelés.)

    Személyes átvétel esetén: Az Eladó által küldött email Vevő általi kézhezvételekor, amelyben Eladó értesíti a Vevőt a teljesítés részletes feltételeiről, így különösen a termék személyes átvételi lehetőségéről és a vevőszolgálati iroda nyitvatartási idejéről. (Ez szintén nem a webáruház automatikus visszaigazoló e-mailjét jelenti – az mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett a Webáruházba a megrendelés.) A fentiek szerinti e-mailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre a felhasználó (mint Vevő) és az Modell & Hobby Kft. (mint Eladó vagy Szállító) között.

2.3. A Szolgáltató fenntartja magának annak jogát, hogy a jognyilatkozatát azon megrendeléssel kapcsolatban megtámadja , amelyet a Vevő a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapelveinek (így különösen a Ptk. 1:3 §. /1/ bek.; 1:4 §. /2/ bek.; 1:5 §. /1/ bek.) az Eladó által megalapozottan valószínűsített megsértésével kezdeményezett.

2.3.1. Jogszabályba ütköző a megrendelés különösen, (de nem kizárólagosan) ha a Vevő

    a terméket a jóhiszeműség és tiszteség elvének megsértésével rendelte;

    a rendelés a Vevőnek felróható okból szabályzat-, szerződés-, vagy jogszabálysértő;

    a Vevő magatartása a joggal való visszaélés tilalmát sérti;

    a Vevő megtéveszti, vagy megtéveszteni próbálja az Eladót (pl. az Eladó engedélye nélkül, kiskereskedelmi tovább értékesítés szándékával rendel a Vevő, vagy eseti kedvezményeket jogosulatlanul, visszaélés-szerűen kíván igénybe venni);

2.4. A megrendeléseket Webáruház iktatja, azokat automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló utólag lekérheti, megtekintheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában.

2.5. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

2.6. A megrendelésre vonatkozó emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

2.7. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén és telefonon lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeltető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

2.8. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelés!” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Az adatok javításához a „Szerkeszt” gombot kell használni, vagy az oldal tetején található folyamatdiagrammon kell a korábbi, javítani kívánt lépésre visszatérni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az ’Adataim menüpontban. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az megrendeles@modell.hu

email címen.

2.9. Fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert a Webáruház sok esetben a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, illetve SMS-t küld. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

2.10. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosárba teszem” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a szállítási cím, szállítási és fizetési módok megadását követően lehet a rendelést véglegesíteni és elküldeni. A webáruház használata során a fogyasztó fizetési kötelezettségének keletkezése előtt a Webáruház kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét arra, hogy az adott megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

2.11. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

2.12. A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően lehetséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét. Valamint bejelentkezés esetén lehetőség van készleten nem lévő termékek előrendelésére.

2.13. Az oldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

2.14. Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles az Ön által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

2.15. A felhasználó a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

2.16. Fizetési módok

    A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vásárló előzetes banki utalással, biztonságos internetes bankkártyás fizetéssel, az ügyfélszolgálaton történő készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel, illetve a futárnak történő készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel teljesítheti (utánvét). Utánvétes fizetési módnál Webáruház kezelési költséget számíthat fel, amelyről a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatja a vásárlót.

    A Webáruház bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Kupon akciók esetén a termék vételárának részben vagy egészben történő megfizetése az internetes felületen a kupon adatainak megadásával is lehetséges. A kupon kódját az érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a Pénztárnál kell beírni a megfelelő mezőbe. Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

2.17. Átvételi módok

    A megrendelt termékeket a vásárló választása szerint futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre vagy átvételi pontra, illetve mód van személyes átvételre is az Eladó ügyfélszolgálatán.  Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén – amennyiben a választott termék(ek) készleten vannak –, a vásárló a megrendelés során kiszállítási időpontot választhat. Egyéb esetekben a várható szállítási napról emailben vagy telefonon kap értesítést.

 

    Átvételi pontra való kiszállítás esetén webáruház a csomagot úgynevezett Posta Pontra vagy egyéb átvételi pontra szállítja ki. A kiszállítást követően a vásárló értesítést kap e-mailen és SMS-en, amelyet követő 5 munkanapon belül a csomag átvehető a kiválasztott átvételi ponton.

    Személyes átvétel választása esetén a vásárló értesítést kap emailen, amelyet követő 3 munkanapon belül a csomag személyesen átvehető az ügyfélszolgálaton. A már megrendelt (ezáltal lefoglalt) készleten lévő vagy beszerzést követően beérkezett termékeket a Webáruház legfeljebb 3 munkanapig tárolja. A megrendelt termékek 3 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására vagy személyes átvételére a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani. Az ügyfélszolgálat nyitva tartását az értesítés tartalmazza.

    A rendeléseket a Webáruház általában 1-2 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van.

2.18. A vevő  a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, személyes átvétel esetén a termékek darabszámát ellenőrzi, és az átvételi elismervényt aláírja.. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket kérjük, ne vegye át. A jegyzőkönyv felvételének hiánya a távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, minőségi  kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére vonatkozó a fogyasztót megillető jogok gyakorlását nem érinti. Vállalkozásunk jogosult azonban a jogszabályban előírtak szerint bizonyítania azt, hogy a kifogásként előterjesztett hiba a teljesítés után keletkezett.

2.19. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. Az itt leírt általános szállítási szabályokon felül a Webáruházakban történő megrendelés esetén egyes szállítási feltételek és költségek, kedvezmények eltérnek. A részletes szállítási feltételeit itt olvashatja: https://shop.modell.hu/rendeles-menete.html.

    Jótállás

3.1. Jótállás esetén annak időtartama alatt a Szolgáltató a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Fogyasztónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

3.2. Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki. A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, MODELL & HOBBY Kft által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései szerint vállalunk jótállást, amelynek időtartama

    10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,

    100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,

    250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.3. A fogyasztó jótállási jogát a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, ennek hiányában a vásárlást (szerződéskötést) igazoló dokumentummal érvényesítheti.

    Kellékszavatosság

4.1. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben, kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint egyéb alkalmazandó jogszabályok, így például a 373/2021 (VI.30.) Kormányrendelet (Korm. rendelet) szabályai szerint, amely szabályokat együttesen kell alkalmazni. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Mentesül a szavatossági kötelezettségei alól a Webáruház, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.2. Vállalkozásunk a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb – fogyasztónak nem minősülő – Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Fogyasztóval kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

4.3. Kellékszavatossági igény alapján a Vásárlót megillető jogokat, jelen ÁSZF melléklete részletesen ismerteti.

           Termékszavatosság

5.1. Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

5.2. A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

5.3. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.4. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

    a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

    a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

    a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

5.5. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

    A vásárlástól való elállás joga

6.1. A Webáruház vásárlóit, mint fogyasztót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti indokolás nélküli elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni.

6.2. A fogyasztót a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvétele közötti időszakban is megilleti az elállás joga.

6.3. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29 § (1) bekezdésében felsorolt így például az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

    - szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   - olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

    - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

    - romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

    - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

    - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. Bővebb információ: http://www.nfh.hu/node/2709 A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi.

6.4. Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.

6.5. A Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges mértékben, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű, vagy a kipróbáláshoz feltétlenül szükséges mértéket meghaladó használatából eredő kárai megtérítését.

 

6.6. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló emailben, postai úton írásban, személyesen vagy telefonon jelentheti be. A vásárló az elállási szándékát a Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján is közölheti.

6.7. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

6.8. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül utaljuk vissza a termék vételárát a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával, illetve kivéve, ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást kért, ez esetben a többletköltséget a Webáruház nem köteles megtéríteni. Webáruházunk azonban jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: ilyenkor Webáruházunk a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.9. A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

6.10. Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra vonatkozik. Webáruház a nagykereskedelmi és a viszonteladói partnereivel külön megállapodás keretében szabályozza a visszáruzási lehetőséget.

6.11. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

6.12. A Fogyasztó az elállási jogát az elállási jogának gyakorlása érdekében felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is, amely az alábbi linken keresztül érhető el: Elállási_nyilatkozatminta.doc

    A felelősség korlátozása

7.1. A Webáruház áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

7.2. A Webáruház - amennyiben ezt bizonyítani tudja - nem felelős – az igazoltan ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható   okból bekövetkező problémák esetén:

    Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

    Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

    Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

    Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

    Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3. A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

7.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7.5. A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

7.6. Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött termékértékelést a Webáruház a megkérdezése nélkül törölheti, illetve közzé teheti. A termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt megjelenéséhez hozzájárul.

    Szerzői jog

8.1. A Webáruház oldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház a kárának külön bizonyítása nélkül is jogsértésenként legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház üzemeltetőjének.

8.2. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

8.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

8.4. A Webáruház vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

8.5. Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

    Adatkezelési tájékoztató

9.1. Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.

9.2. Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infó tv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházon önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek mindennapi életben tömegesen előforduló ügyletet céloz.

9.3. Az Üzemeltető a Webáruházak vonatkozásában azonos feltételekkel és azonos célból közös és egységes, az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez:

9.4. Regisztrációs Adatkezelés:

    A Webáruházon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szolgáltatás rendelése (vásárlás) esetén a szerződés teljesítése. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább (lásd még jelen ÁSZF 7.8-as pontját) és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.

    Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: - név (kereszt- és vezetéknév), - email cím, - lakcím, számlázási cím – telefonszám és a rendelés adatai (termék neve, vételára). Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

9.5. Termékértékelés

    A felhasználók az általuk megvásárolt termékekről termékértékelést írhatnak, amely elősegíti más vásárlók döntését az adott termék megvásárlása tekintetében. A termékértékelés mellett a felhasználók felhasználói neve (vezeték és keresztneve rövidített formában vagy rövidítés nélkül) megjelenhet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

    Az adatkezelés célja más fogyasztók hiteles tájékoztatása, a felhasználói élmény növelése. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésére vonatkozó kérelemig, illetve az adott termék forgalmazásáig.

9.6. A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k a felhasználók személyére szabott kiszolgálás és felhasználó részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a felhasználók azonosításának, „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják. A cookie-ben a felhasználók személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A weboldalon működő termékajánló rendszer a felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a cookie elhelyezésre kerüljön. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

 

9.7. Webáruház a lehető legjobb kiszolgálás érdekében független, vásárlói visszajelzések alapján minőségbiztosítási rendszert üzemeltet. Ennek érdekében felkéri a „Megbízható bolt” értékelőrendszert működtető www.arukereso.hu-t (Naspers OCS Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759, Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-74230/2014, NAIH-74231/2014), hogy a Webáruházban történő vásárlások után a vásárlókat független értékelésre kérje fel. Ennek érdekében a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. A felhasználó hozzájárul, hogy az adatai az itt leírtak szerint továbbításra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Hozzájárulását az érintett indokolás nélkül visszavonhatja. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

9.08. Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását.

9.09. A felhasználók adatait abban az esetben, ha tíz évig nem lépnek be a Webáruházra az Üzemeltető automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. Megadott adatainak törlését vagy helyesbítését a felhasználó az megrendeles@modell.huemail címre küldött üzenetben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

9.10. Az Üzemeltető a személyes adatokat a New Digital Gera és Társai Kft. 2370 Dabas, Szent István út 97. szolgáltatónál található szervereken elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat az Üzemeltető a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja. Az Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

9.11. A felhasználó az Üzemeltető email címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, adattovábbítás körülményeiről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről, illetve a felhasználónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítését vagy – jogszabályban meghatározott esetekben - adatai törlését kérje, továbbá joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog , illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tájékoztatás ingyenes, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számoljon fel.

9.12. Az Üzemeltető a felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül köteles reagálni – a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.13. Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés, illetve bírósági ítélet rendeli el.

9.14. Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400).

    Hírlevél

10.1. A felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre és telefonszámra tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Üzemeltető által meghatározott időközönként.

10.2. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a weboldalon erre a célra létrehozott „Hírlevél fel- és leiratkozás” menüpontban, vagy minden hírlevél végén található „Leiratkozás” linkre kattintva.

    Panaszügyintézés

11.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével.

11.2. A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

11.3. A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt küld meg a fogyasztó részére. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását, valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre.

11.4. A panaszra adott válasz másolati példányát a webáruház öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni

11.5. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

11.6. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu  Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

11.7. Fogyasztó a webáruházzal kapcsolatos vitája esetén a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető eljárásában a Webáruház üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A testületek listáját megtalálhatják a www.bekeltetes.hu  oldalon, illetve jelen ÁSZF mellékleteként.  Amennyiben a fogyasztó panaszát vagy minőségi kifogását a webáruház nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb fogyasztó panaszok esetében fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. Az üzemeltető székhelye szerinti illetékes korányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (1051 Budapest, Sas u. 19., Tel,: +36 (1) 450-2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu ),

  

 

 Felhasználási feltételek elfogadása

12.1. A Webáruház használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

    Etikai kódex

13.1. Webáruház, mint a Szek.org (Szövetség az Elektronikai Kereskedelemért Közhasznú Egyesület) tagja, magára nézve kötelezőnek ismeri el a szervezet Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex elérhető ezen a linken: http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf

Melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

 

1.            Kellékszavatosság

a.            Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben, kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint egyéb alkalmazandó jogszabályok, így például a 373/2021 (VI.30.) Kormányrendelet (Korm. rendelet) szabályai szerint, amely szabályokat együttesen kell alkalmazni.

b.            Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a vállalkozásunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, amely utóbbi feltételt vállalkozásunknak kell igazolnia. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát vállalkozásunk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Ön akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha vállalkozásunk  nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a Korm. rendeletben meghatározott kicserélt árura vonatkozó  saját költségén történő visszavételi kötelezettségét vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy vállalkozásunk  megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá vagy vállalkozásunk  nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy vállalkozásunk  észszerű határidőn belül Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Ön közölte a hibát cégünkkel. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, azt azonban a cégünknek kell bizonyítania, hogy a hiba jelentéktelen. Elállás esetén cégünk haladéktalanul köteles visszatéríteni a vételárat. Tájékoztatjuk, hogy digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát cégünk költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, vállalkozásunk nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 6:159 § (2) bekezdés a, pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Cégünk saját költségén biztosítja a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra vállalkozásunk adott okot.

c.            Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

d.            Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a shop.modell.hu Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés megszüntetésére vonatkozó döntését a shop.modell.hu Webáruháznak címzett jognyilatkozattal gyakorolhatja.

e.            Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Kellékszavatossági igényét Ön leértékelt termékek esetében is gyakorolhatja.

2.            Termékszavatosság

f.             Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

g.            Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

h.            Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

i.             Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

j.             Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.              

k.            A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-              a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-              a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-              a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.            Jótállás

A 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a fogyasztói szerződés keretében értékesített, a rendeletben felsorolt termékekre vonatkozásában forgalmazót jótállási kötelezettség terheli.

A Kormányrendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A 151/2003 (IX.22) számú Kormányrendelet szerinti kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítás, csere, árleszállítás kérhető vagy a fogyasztó elállhat a vásárlástól. Jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését a forgalmazó, vagy a forgalmazó   megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik. Ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napja lesz. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket nyolc napon belül ki kell cserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül vissza kell téríteni. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék javítása vagy cseréje a tizenöt napot meghaladja akkor a forgalmazó tájékoztatni köteles a fogyasztót a kijavítás vagy csere várható időtartamáról. Ha kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére vissza kell téríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –   a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére vissza kell fizetni. A kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a csomagolás megőrzése. Jótállás esetében, jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül ki kell cserélni, illetve 15 munkanapon belül ki kell javítani vagy kicserélni a hibás terméket. Ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről  tájékoztatni kell  a fogyasztót. Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor   ki kell cserélni azt. Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újra kezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be és a jótállási idő a termék javításra történő átadás napjától meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó nem tudta rendeltetésszerűen használni a terméket annak hibája miatt. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik. A jótállás, a fogyasztó i törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

 

l.             Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A jótállásra kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

További kérdés esetén kérjük, hogy cégünk vevőszolgálathoz forduljon (Postacím:1134, Budapest, Klapka utca 4-6., fszt 2., Tel: +36 1237 0743, e-mailcím: megrendeles@modell.hu)

 

Amennyiben észrevételére nem kapott kielégítő választ, további panasszal az alábbi jogorvoslati testületekhez fordulhat:

A fogyasztók  panaszaikkal a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz fordulhatnak. Üzemeltető székhelye szerint illetékes kormányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (1051 Budapest, Sas u. 19., Tel.: +36 (1) 450-2598, e-mail: fogyved­_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségét az alábbi linken találja: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/rolunk-about-us

 

Fogyasztói panasza esetén az alábbi linken érheti el az Európai Unió által működtetett online vitarendezési fórumot:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 

Budapest, 2022.április .06.

 

 

 

 

 

Békéltető Testületek:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1/111.

Postacím: 1253 Budapest, pf.10.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2..

Telefon: 06-1-792-7881

E- mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Budaörs Város Polgármesteri Hivatal

2040 Budaörs Szabadság út 134.

Telefonszám: +36 23 447-800; +36 23 447 817

E- mail cím: jegyzo@budaors.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy I. u. 36.

Levelezési címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154, 20/283-3422

KRID: 667360112

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532, 70/938-4765

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.376.

Telefonszáma: (46) 501-090, 501-871

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1/111.

Telefonszáma: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u.13-15.

Telefon: 06-52-500-710; 500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. Fsz.1.

Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III/ 303-304.

Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (20) 373-2570

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010; 513-012

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

KRID: 166469396

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000; (82)-501-026

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. em.

Telefonszáma: (74) 411-661; 30/664-2130

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu; monus.greta@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke 30/956-6708

E-mail cím: bea@vmkik.hu

 Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220

Telefonszáma: (88) 814-121; (88)-814-111

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

KRID: 262219313

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.Telefonszáma: (92) 550-513Fax: (92)-550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Jelen dokumentum szerzői jogi oltalom alatt áll, engedély nélküli felhasználása tilos! – Copyright/Szerző: Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, 2014, CP Contact Kft. 2017