Airsoftone.hu 2018 Karácsonyi nyereményjáték!

Vásárolj legalább 10.000 Forintért az Airsoftone.hu boltokban on-line vagy személyesen December 1.-19. között, és mi minden elköltött 10.000 forint után adunk Neked egy sorszámozott kupont.

Fontos!

1. Vásárlás során használd a Facebook oldalunkon található jelszót! Ezt mond a boltban a kollégának, vagy váltsd be a jelszó kupont az airsoftone.hu -n amikor 10.000 Forint felett vásárolsz.

2. Lájkold és kövesd a FB oldalunkat, oszd meg a posztot és vásárolj a Facebook postban található jelszóval legalább 10.000 Forintért, hogy a Karácsonyfád alá a Leon a Profi kedvenc fegyvere, a SOCOM GEAR M9 HITMAN is bekerülhessen!

https://www.facebook.com/102647289802404/posts/1998985746835206/

Minden egyes kuponnal növeled az esélyed, ugyanis minden kupon részt vesz a sorsoláson, melyen egy darab 90.000 Forint értékű „ SOCOM GEAR M9 HITMAN” Airsoft fegyvert sorsolunk ki a kupon tulajdonosok között. Minél több kuponod van, annál nagyobb eséllyel indulsz a SOCOM GEAR M9 HITMAN fegyverért!


( https://airsoftone.hu/socomgear-m9-hitman )

Tehát:
Like, megosztás és minimum 10.000 Ft-os vásárlás! -->  kuponkód --> SORSOLÁS 2018. december 20.-án!

A nyertest December 20-án értesítjük és 21-én átadjuk a nyereményt számára a Lehel úti üzletünkben!

Nem található automatikus leírás.

Játékszabályzat

 

Airsoftone.hu 2018 Karácsonyi Nyereményjáték

játékszabályzata

 

I. A Nyereményjáték  elnevezése, szervezője:

A Nyereményjáték  elnevezése: Airsoftone.hu 2018 Karácsonyi Nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték”).

A Nyereményjáték szervezője: Modell & Hobby Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 8-10., központi ügyintézés helye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b., Cg. 01-09-724357, adószám: 10929829-2-43) továbbiakban: "Szervező".

 

II. A Nyereményjátékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és megfelel jelen Játékszabályzat előírásainak (továbbiakban: Játékos)

 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, illetőleg Adatfeldolgozó vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az ezen felsorolt személyek Ptk. 8:1. § /2/  pontjában meghatározott hozzátartozói valamint közületek, a kis-, vagy nagykereskedelmi vásárlók képviselői, amennyiben hivatalos minőségükben vásárolnak.

 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes, azért semmiféle anyagi ellenszolgáltatás nem jár. A Nyereményjátékban azok a személyek vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének együttesen megfelelnek.

 

A Nyereményjátékban kizárólag a Airsoftone.hu webáruházban on-line, vagy személyesen a Budapest, XIII. ker. Lehel út 62., illetőleg az ALLEE áruházban található MODELL&HOBBY boltokban  vásárol 2018. december 1.-19. között airsoft terméket.

A személyes vásárlás során közölni kell az eladóval – a weboldalon megismerhető – jelszót az eredményes részvétel érdekében.

 

III. A Nyereményjáték  időtartama:

A Nyereményjáték  2018. december 1. napján 09:00:00 órától – 2018. december 19. napján 18:00 óráig tart.

A Nyereményjáték  ideje előtt és után érkezett kuponok nem vesznek részt a Nyereményjátékban.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervező – bármely előre nem látható okból adódóan, – fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélküli visszavonására, mellyel kapcsolatban a Szervezőt semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

 

IV. A nyeremények elnyerésének feltételrendszere

 

A nyeremények elnyeréséhez a Játékosnak maradéktalanul végre kell hajtania, valamint meg kell felelnie a jelen pontban leírt játék mechanizmus lépéseinek:

a, A Játékosnak a Szervező weboldalán, vagy üzleteiben legalább 10.000,-Ft értékben kell vásárolnia airsoft terméket.
b, Minden a Szervező üzleteiben elköltött 10.000,-Ft után a Játékos kap egy darab egyedi azonosítóval ellátott kupont.

c, Játékos a Nyereményjáték  időtartama alatt bármely egyenként legalább 10.000,-Ft értékű vásárlása után jogosult egy kupon átvételére, amennyiben a személyes vásárláskor használja a „HITMAN”jelszót illetve on-line vásárlásnál érvényesíti a „HITMAN” kupon kódot a www.arisfotone.hu oldalon.

d, A kupon/ok/ átvétele

  • személyes vásárlás esetén a termék átvételekor,
  • webes vásárlás esetén a termék kiszállításakor történik.

e, A Játékosnak valamennyi birtokába került kuponja részt vesz a Nyereményjátékban.

f, A Játékos a részvételhez, az esetleges nyeremény-kiszállításhoz szükséges és elégséges személyes adatainak (név, lakcím, e-mail cím cím, telefon) Szervező és az általa megbízott Adatfeldolgozó által történő célhoz kötött kezeléséhez, feldolgozásához kifejezetten hozzájárul

V. A Nyereményjáték sorsolása, a termékre történő jogosultság és a termék átvétele

A sorsolás menete: Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének együttesen megfelel jogosultságot nyer a nyereménysorsoláson történő részvételre. A Nyereményjátékban részt vevő valamennyi kupon informatikai úton megvalósított sorsolásban vesz részt. A nyertes kiválasztásására számítógépes algoritmus segítségével, véletlenszerű sorsolással 1, azaz egy alkalommal a szavazás lezárást követő 1 (egy) munkanapon belül

 

Nem vehet részt a sorsolásban az a kupon amely Játékos általi birtokbavételét követően a Játékos az általa vásárolt terméket – elállásra hivatkozással – a Szervezőnek visszajuttatta.

A nyeremény: A Nyereményjáték lezárását követően a Szervező azon Játékosok között, akik  a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének együttesen megfelelnek 1 (egy) darab 90.000,-Forint értékű „SOCOM GEAR M9 HITMAN” Airsoft fegyvert sorsol ki a kupon tulajdonosok között.

 

A sorsolás helyszíne: 1135 Budapest, Lehel út 62.,

 

A kisorsolt nyertesnek a nyeremény átvételéhez magával kell hoznia a nyertes kupont vagy kuponjait, illetve a vásárlását igazoló eredeti számlát is.

 

 

VI.    A nyertesek értesítése, a jogosultság ellenőrzése:

Amennyiben a Játékos a sorsolás során nyer, a Szervező a sorsolást követően, saját ügyfélszolgálata révén a Játékos által  megadott e-mail címen, vagy telefonon keresztül értesíti a nyertest.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármilyen módon hamisított vagy manipulált kupont érvénytelenek nyilvánítsa, és az azt leadó Játékost kizárja a Nyereményjátékból.

A Nyereményjáték jelen pontjaiban nem szabályozott kérdéseivel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Játékos által hibásan megadott adatokból (e-mail címből) eredő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

 

VII.     Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni a Szervező részére.

 

VIII. Adatkezelés:

A Játékos a weboldalon történő regisztrációval, illetőleg a személyes vásárlás során az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Nyereményjáték  lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje.

 

A Szervező a Játékos személyes adatait a jogszabályok rendelkezéseinek (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) megfelelően kezeli.

 

A Játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a játékosok által önkéntesen megadott személyi adatait és személyes jellegű információit (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a jelen Nyereményjáték  lebonyolítása és dokumentálása céljára;

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat – az Adatfeldolgozó kivételével – harmadik személyek részére nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra és a Nyereményjáték eredményhírdetését követő 45 (negyvenöt) munkanapot követően  megsemmisíti.

 

A Szervező, mint Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adja a Játékos részére személyes adatai kezelésével összefüggésben:

a, a Szervező a Játékszabályzatban megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és a Nyereményjátékban történő részvételi szándék jelzésével a Játékos által kifejezett.

b, A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerhetik az adatokat):

  • a Szervező vezetője,
  • a nyereményjátékkal kapcsolatos feladatokat a Szervezőnél munkakörük alapján ellátó munkavállalók, megbízottak.

c, Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye.

d, Az adatkezelés időtartama: a Játékszabályzat szerint

e, Az adatkezelés célja: a Játékosok azonosítása, a nyeremények továbbítása, jogszabályi előírások végrehajtása

 

Játékos tudomásul veszi, hogy jogában áll kezdeményezni az Adatkezelőnél

  • a személyes adataihoz való hozzáférést,
  • személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását,
  • joga van az adathordozhatósághoz, hozzájárulása visszavonásához, amely a nyereményjátékból történő kilépéssel jár,
  • panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

Bővebb tájékoztatás található a Szervező, mint Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban.

 

Az adatkezelő megbízásából, mint Adatfeldolgozó az „M&H Üzemeltető" Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Lehel út 62., központi ügyintézés helye: 1034 Budapest, Szőlőkert u. 4/b., cg.: 01-09-970070, , adószám: 23533549-2-41) jár el.

X.     Vegyes rendelkezések:

 

A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelenjátékszabályt.

 

A Nyereményjátékról szóló információk, illetve a szabályzat elérhető a Szervező www.arisoftone.hu/hitman weboldalán.

 

Részletes információkért a Nyereményjáték  ideje alatt hétköznap 9:00-17:00 között hívható nem emeltdíjas telefonszám: +36-1-237-07-43

 

Budapest, 2018. november 30.

 

Modell & Hobby Kft.

Szervező